Tạm hoãn update theo lịch vì trans Hàn bận
05/07/2022

Drama

Kịch tính, sự kịch tính luôn được đề cao. Trong khi xem phim, trong cùng một tập phim hoặc nhiều tập phim. Cảm xúc của người xem được đẩy lên cao trào.