Thông báo: Xóa 'Broken Boy' do vấn đề liên quan đến bản quyền.
19/05/2022

Fantasy

Ảo tưởng, thể loại xuất phát từ trí tưởng tượng phong phú, từ pháp thuật đến thế giới trong mơ thậm chí là những câu chuyện thần tiên