29/10/2021

Romance

Lãng mạn, tập trung khai thác tình yêu lãng mạn giữa các nhân vật chính